Omgang met gestorvenen 

Spreuken, gebeden, gedichten, meditaties
Gedenkkalender

In het eerste deel van dit boek worden handreikingen voor de omgang met gestorvenen gegeven, met teksten over lijden en eenzaamheid, rouw en troost, liefde, angst en vergeving.

Door het gehele boek zijn spreuken, gebeden, meditaties en gedichten opgenomen. Het tweede deel bevat een gedenkkalender.Omgang met gestorvenen

Hardcover | 191 Pagina’s | € 16,50
Uitgeverij Christofoor
ISBN10: 906238465X | ISBN13: 9789062384655

Inhoud

Uit het voorwoord

In de loop der jaren is mij duidelijk geworden dat velen een weg zoeken naar een verbinding met de gestorvenen. Zelf merkte ik tot mijn grote schrik dat er in de loop van mijn leven zoveel gestorvenen waren, dat ik hoognodig orde op zaken moest gaan stellen.

Dat bracht mij op het idee een gedenkkalender samen te stellen, als praktisch hulpmiddel bij de omgang met gestorven dierbaren. Naast het kalendergedeelte, dat achterin dit boek is opgenomen, vindt u op tal van plaatsen in dit boek spreuken, gebeden, meditaties en gedichten, die bij de omgang met onze gestorvenen een bijdrage kunnen leveren.

In het eerste deel van dit boek zijn een aantal overdenkingen opgenomen over thema’s die belangrijk zijn voor de omgang met gestorvenen.

Naast mijn praktijk geef ik cursussen rouw- en sterfbegeleiding voor hulpverleners en ben ik docent aan opleidingen. Mijn boek Rouwverwerking en rouwbegeleiding. Sterven - rouwen - troosten is een weergave van ervaringen van mijzelf en van vele anderen.

Voor mijn gevoel zou het wel eens van levensbelang kunnen zijn, dat er een samenwerking komt tussen de mensen op aarde en aan gene zijde. Het wordt steeds duidelijker dat wij hun hulp en inspiratie broodnodig hebben, om te komen tot een planeet van vrede en liefde. Daartoe is inzicht nodig over de zin en de bedoeling van ons aardse leven. Laten we hen niet alleen gedenken, maar vooral ook werken aan wederzijdse samenwerking.

Tekst achterflap

Met behulp van deze gedenkkalender kan men de overlijdensdata van familie en vrienden bewaren en gedenken. Niet alleen als geheugensteun om de gestorvenen op hun sterfdag te herdenken, maar ook om met behulp van de begeleidende teksten de omgang met gestorvenen een plaats te geven in ons dagelijks leven. Reeds in het vroegste christendom werd het sterfmoment gezien als een geboorte aan gene zijde: men noemde de sterfdag ook wel ’dies natalis’: geboortedag. Vanuit dit inzicht kan het leefgebied van een gestorvene gaandeweg een realiteit voor ons worden. Daarbij kunnen we de gestorvenen benaderen door de herinnering aan wezenlijke ontmoetingen tijdens het leven: van ziel tot ziel en van ik tot ik.

Handreikingen voor de omgang niet gestorvenen worden in het eerste deel van dit boek gegeven, met teksten over lijden en eenzaamheid rouw, en troost, liefde, angst en vergeving. Door liet gehele boek heen zijn spreuken, gebeden, meditaties en gedichten opgenomen.

Reacties en recensies

Dit boekje vergezelt me in mijn leven met de gestorvenen. Als ik dan door de teksten blader, valt mijn oog vaak op iets dat me steunt en me tot een mooie gedachte leidt of een goede richting wijst.

Bekend bij Renée

Dank voor je mooie boekje. Het ligt op mijn nachtkastje. ’s Avonds voor het slapen lees ik een van de meditaties en bid voor de gestorvenen. Fijn dat ik bij de kalender ook voldoende ruimte is om een aantekening/herinnering op te schrijven, en ook gegevens bijvoorbeeld over de uitvaart. Het geeft mij veel steun.

Bekend bij Renée

Renee Zeylmans kan vanuit de jarenlange ervaring in haar praktijk, de vele gesprekken met nabestaanden en ook vanuit haar persoonlijke ervaring met rouw, op de vraag of contact met de gestorvenen mogelijk is, volmondig ja zeggen. Het is haar overtuiging dat de gestorvene en de nabestaande wederzijds veel voor elkaar kunnen betekenen.Als iemand die je zeer nabij was net gestorven is, dan is dat contact er zonder meer. Je bent nog van de overledene doordrongen, je bent nog een eenheid. Je bent in feite een stukje meegestorven en je komt langzaam op aarde terug. Vooral het eerste jaar voelt de gestorvene zeer nabij. De heilzame verdoving raakt echter uitgewerkt de realiteit van ’nooit weer’komt hard aan Maar de gestorvene blijft om je heen.
Vaak heb je gewaarwordingen van nabijheid, of ontmoetingen in je dromen. Maar er kan ook contact zijn op momenten dat er een herinnering in je opkomt, over hoe je met de gestorvene verbonden was, hoe hij of zij liep, praatte, lachte, gebaren maakte, hoe het zielscontact was. Ook is er sprake van contact als je je bezighoudt met bijvoorbeeld de levensloop van de gestorvene.
Na verloop van tijd, als het proces wat verder is , kun je behoefte krijgen om je te verbinden met een spreuk of meditatie, die je kracht en rust kan geven. Ook een zorgvuldig gekozen boek of dichtbundel kan je helpen. Daarvoor is dit boekje ómgang met gestorvene’ ten zeerste aanbevolen. Naast een gedenkkalender om de gestorvene te noteren, bevat het teksten, spreuken, meditaties, gebeden en gedichten.

Recensie in De Nieuwsbode naar aanleiding van een lezing in de Nieuwe Boekerij te Zeist

print deze pagina...

© Renée Zeylmans 2019