Rouwverwerking en rouwbegeleiding 

Sterven-rouwen-troosten

Renée Zeylmans brengt het rouwproces onder woorden vanuit haar jarenlange praktijk en haar persoonlijke ervaringen. Vele cliënten en cursisten hebben aan dit boek bijgedragen met hun kostbare en intieme ervaringen.

2e druk | Hardcover | 300 Pagina’s | € 24,50
Uitgeverij Christofoor
ISBN10: 9062386792 | ISBN13: 9789062386796 i

M.i.v. maandag 18 september 2017 is dit boek opnieuw verkrijgbaar, nu in de 3e druk.

Inhoud

Deel 1 Sterven, rouwen, troosten

Deel 2 Iedere rouw is anders

Deel 3 Wederzijds contact

Uit het voorwoord

Een jaar geleden kreeg ik het nog ruwe manuscript van dit boek onder ogen. Na lezing kwam ik tot maar één conclusie: dit boek moet uitkomen.
Het is opvallend dat zoveel mensen die Renée Zeylmans in haar praktijk heeft ontmoet, zo belangeloos hun meest persoonlijke aantekeningen hebben afgestaan. Het geeft aan dat de weg die zij met hen gaat, en die zij hier beschrijft, voor velen een aanknopingspunt is om hun leven uiteindelijk weer sturing te kunnen geven. Ongeacht hun achtergrond of levensvisie.

Het boek is in de eerste plaats een boek over troost. Steeds weer keert het element troost terug. Expliciet in de verschillende hoofdstukken, maar ook onzichtbaar verweven met elk woord. Renée Zeylmans staat naast de rouwende en blijft naast de rouwende staan. De rouwende is in de eerste plaats medemens. Hoe lang de rouw ook duurt, hij krijgt de erkenning en het respect die hem toekomen.

Uitgaande van de ervaring van de rouwende heeft zij een heel eigen visie ontwikkeld op inhoud en verloop van het rouwproces. Het is de moeite van het lezen waard. Zij beschrijft de roes van het eerste jaar (jaren) in termen van een heilzame verdoving. Zij geeft aan hoe rouwenden de gestorvene om zich heen blijven voelen, en hoe verwerken van rouw juist diepgang aan die verbondenheid kan geven. Het woord ’loslaten’, in haar eenzijdige betekenis, zul je in haar boek niet tegenkomen.

Het gedeelte ’Wederzijds contact’, is geschreven vanuit de vraag: ’wat is de zin van het leven?’ Hoewel deze vraag centraal staat bij iedere rouwende, wordt hij in de kring van hulpverlening nog te vaak genegeerd of aan de zijlijn behandeld. Renée Zeylmans kiest hier positie: iedere hulpverlener heeft een levensbeschouwing, zij heeft de hare. Omdat mensen in rouw vroeg of laat haar de vraag over zingeving stellen, is zij daarop aan te spreken, eenieder echter nadrukkelijk vrijlatend in zijn eigen proces.

Renée Zeylmans laat zich inspireren door het antroposofisch gedachtegoed, maar evenzeer door andere religieuze en filosofische tradities. Het geeft haar boek rijkdom en maakt het toegankelijk voor velen.

’Wederzijds contact` wordt beschreven aan de hand van een aantal thema’s die bij rouwenden zo specifiek naar voren komen. Het gaat over spiritualiteit als een in zichzelf wortelende levenshouding, waardoor de weg terug naar leven - met alle terughoudendheid - misschien geopend kan worden. Daarmee is het boek niet alleen een boek over troost, maar ook een boek over hoop.

Maria van den Boer (redacteur)

Tekst achterflap:

Rouw is een levensthema dat ons allen raakt, iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Rouwen om het verlies van een dierbaar persoon is een immens proces, dat meer is dan alleen verdriet. Het is een totale desintegratie. De zwaarte van dit proces wordt vaak onderschat, waardoor de rouwende naast het grote verdriet door een diep dal van eenzaamheid moet gaan.

Rouw vraagt om troost. Troosten vraagt om metgezellen, om vrienden die met jou in je dal durven te zitten en je er niet uit willen trekken met nietszeggende woorden als: ’laat het verleden toch rusten’ ’het leven gaat verder’.

Renée Zeylmans is psycho-sociaal therapeute met als specialisatie rouw- en stervensbegeleiding. Vanuit haar jarenlange praktijk, maar ook vanuit haar persoonlijke ervaring met rouw, brengt zij het rouwproces onder woorden. Veel cliënten en cursisten hebben daartoe hun kostbare en intieme ervaringen ter beschikking gesteld.

Een groot scala aan onderwerpen komt aan bod, die alle te maken hebben met rouwverwerking en het begeleiden van rouwenden.

Het boek is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel gaat met name in op de vraag welke aspecten en gevoelens bij rouw horen. In het tweede deel wordt aan de hand van ervaringen van betrokkenen duidelijk hoe anders iedere rouwsituatie is. In het derde deel ten slotte komt de verbondenheid die we hebben met de gestorvene ter sprake, hoe deze verbondenheid inwerkt op ons dagelijks leven, ons tot steun kan zijn en ons leven kan verrijken.

’Rouwen is vooral een intiem proces, zoals iedereen zal kunnen bevestigen die uit ervaring spreekt. Die intimiteit is door het hele boek heen tastbaar gebleven. Renée Zeylmans kijkt, luistert, geeft advies en blijft dichtbij. Zij doet daarmee iets voor, wat ons in de regel heel moeilijk afgaat, namelijk troosten.’ (Jonas)
’Een bijzonder en wijs boek, waar elk mens iets aan kan hebben, niet alleen rouwenden.’ (Motief)

Reacties en recensies

Ik heb het in één adem uitgelezen. Dat klinkt een beetje gek, gezien het onderwerp, maar je trof me in mijn hart met elk woord dat ik las. Je hebt het proces zo mooi beschreven, zo indringend en ja, ontroerend, ook. Wat me vooral trof, was jouw diepe liefde voor de mens, voor het leven, voor alles wat zich daarin voltrekt. Ik merk dat ik er eigenlijk geen woorden voor heb. Dank je wel.

Een redactrice van een tijdschrift

Bedanken wil ik u voor het schrijven van het boek Rouwverwerking en rouwbegeleiding. Over rouwverwerking heb ik eerder gelezen, maar uw boek heeft mij echt veel helderheid en duidelijkheid gebracht. Het boek zal zeker een steunpilaar en vraagbaken zijn bij mijn werk in het hospice.

Bekend bij Renée

Een veelomvattend boek dat bijna als een naslagwerk kan dienen. Ondanks de lijvigheid van het boek is het door de onderverdeling in korte hoofdstukken en door begrijpelijke (niet-wetenschappelijke) taalgebruik een prettig leesbaar boek. Doordat je het gemakkelijk kunt oppakken en weer neerleggen is het naar mijn mening ook geschikt voor lotgenoten die zich nog niet zo goed kunnen concentreren.

Monique Klaverweide (Uit: De Draaikolk)

Zeer herkenbaar en leerzaam zijn de persoonlijke aantekeningen van mensen die Renée Zeylmans in haar praktijk heeft ontmoet en die zijn voor dit boek heeft mogen gebruiken.
Een bijzonder en wijs boek, waar elk mens iets aan kan hebben, niet alleen rouwenden.

Lyda Keizer-Wingelaar (Uit: ABC Antroposofie 2001/2)

Rouwen is vooral een intiem proces, zoals iedereen zal kunnen bevestigen die uit ervaring spreekt. Die intimiteit is door het hele boek heen tastbaar gebleven. Renée Zeylmans kijkt, luistert, geeft advies en blijft dichtbij. Zij doet daarmee iets voor wat ons in de regel heel moeilijk afgaat, namelijk troosten.

IvdDS (Uit: Jonas 2001/5)

Beste Mevrouw Renee Zeylmans,

Graag wil ik u schrijven omdat ik ongeveer 4 jaar geleden uw boek over rouwverwerking in mijn handen kreeg. ( ’’Rouwverwerking en Rouwbegeleiding’ sterven-rouwen- troosten) Het lag in de wacht kamer van mijn huisarts, Therapeuticum te Leiden,en toen ik er in begon te lezen was ik zo ontzettend dankbaar dat dit boek bestaat! Op 1 oktober 2004 is ons jongste zoontje Imre gestorven en ik was zo zoekende in mijn rouw proces en de verwerking ervan.Uw boek was een soort bijbel voor mij.

Lezende ontdekte ik dat ik al heel veel goeds had ontvangen en gedaan t.o.v. het proces ,ook dankzij mijn antroposofische huisarts Bart Janssen.

Het boek ,uw schrijven,heeft mij zo positief geholpen,handvaten en herkenning en erkenning gegeven.

Gaande weg heb ik mensen ontmoet die zelf ook een rouwproces hebben aan te gaan en heb ik ook vaak uw boek aangeraden. Ik merk dat zoveel mensen zoekende zijn en niet weten waar te beginnen,of hoe te rouwen en te verwerken.

Zo ook op de Vrije school van mijn andere 2 kinderen ,Eli (12 jaar) en Ischa (7 jaar ) heb ik ervaren dat de leerkrachten en ouders daar ook een weg in zoeken. En niet te vergeten de kinderen zel f.

Met een hartelijke groet,

Jolanda van Eijk-Westerveld

print deze pagina...

© Renée Zeylmans 2019