Gesprekpraktijk (praktijk is gesloten) 

Rouwverwerking
Individuele begeleiding bij verliesverwerking

De gesprekken vinden in mijn praktijk plaats. Als het niet mogelijk is naar mij toe te komen, ben ik ook bereikbaar voor een telefonisch consult.

Al vele jaren heb ik een praktijk voor rouwverwerking. Door zelf dit proces te hebben doorgemaakt, weet ik uit ervaring hoe smartelijk en eenzaam deze weg is. Vaak onbegrepen door de omgeving. Hulpverleners weten vaak weinig af van het rouwproces. Je moet dan ’vertalen’ wat je voelt, terwijl het vaak ook voor jezelf een onbekend proces is.

Angst, onzekerheid, concentratie-moeilijkheden, lichamelijke kou, etc., kortom desintegratie behoren bij deze ingrijpende gebeurtenis in je leven. Hier niet van weten en onbegrepen zijn, voegt vaak veel onvoorzien leed toe. Rouwen is meer dan verdriet, het is een identiteitscrisis. Vragen rijzen op, zoals ”Wat is de zin van het leven?” en ”Gaat het leven door na de dood?”

Ook kinderen hebben vanzelfsprekend hun rouw bij verlies. Vaak is het moeilijk om hen naast je eigen verwerking op te vangen en kun je twijfels hebben of je het wel goed doet. Ondersteuning hierbij kan belangrijk zijn: Voor leerkrachten en medeleerlingen is dit ook een moeilijke confrontatie, waardoor het kind zich buitengesloten (eenzaam) kan gaan voelen.

Op latere leeftijd kan onverwerkte rouw gaan opspelen. Durf je er dan nog over te praten? Het onderkennen en uitspreken kan je weer ruimte geven, het krijgt daardoor de juiste plek in je leven.

Levensvragen

Levensproblematiek, keuzevragen, relatieproblemen en supervisie op werk verbonden met levensopgave, maken ook deel uit van mijn werk als psychosociaal therapeute.

Waarheen en op welke wijze ben ik op weg in mijn leven? Hoe heeft mijn leven er tot nu toe uitgezien? Kan ik een leidraad ontdekken? Uit welke inspiratiebron put ik kracht? En voel ik deze ook echt of blokkeer ik mijzelf? Wij zijn zelf de ’schrijvers’ van onze biografie (levensverhaal). Soms voelen we ons vastgelopen, onzeker, depressief. Staan voor keuzevragen, keerpunten en kruispunten. Het conflict in jezelf kan de wisselwerking tussen jou en je omgeving, partner, vrienden, collega’s etc. verstoren.

Misschien zijn er fasen uit het verleden blijven liggen? Kom ik daardoor steeds weer in soortgelijke situaties terecht? Door inzicht kan het weer gaan ’stromen’. Het verleden hoeft geen blokkade te zijn, want door het te integreren en te aanvaarden, kunnen we met nieuwe inzichten de toekomst tegemoet treden. Zo wordt crisis groeimoment.

Door middel van gesprekken is het mogelijk weer inzicht op ons leven en levensdoel te krijgen. Een hulpverlenergesprek is niet een bepaalde methode, maar een fundamenteel menselijk-tussenmenselijk gebeuren. Hierdoor kan men van lijdend voorwerp worden tot leidend onderwerp.

Reacties van cliënten

Lieve Renée,
Je kent vast wel de uitspraak van Voltaire:
”Het verdriet komt op vleugels en gaat te voet weer weg”
Dat is wat jij doet in je werk: We komen bij je binnen als ’ont-aarde’ wezens. Verdriet tilt je uit je lijf...
We gaan weer bij je weg: ge-aarde mensen...
De tocht door de Rouw heen geeft weer voeten...
Heel veel dank, voor jouw metgezel zijn, zo lang het nodig is.
Gerda van Hulst

print deze pagina...

© Renée Zeylmans 2019