Nabij zijn 

Handreikingen voor levensvragen

Verschijningsdatum eind juni 2017

Nabij zijn
Handreikingen voor levensvragen

Renée Zeylmans - en vele anderen

Rond ons vijftigste levensjaar beleven we vaak een omslagmoment in het leven. Moet ik ander werk gaan doen? Hoe gaan we voor onze ouders zorgen? Hoe ziet ons leven eruit als de kinderen uit huis zijn? Maar één ding is zeker: er komt beslist geen einde aan onze mogelijkheden tot ontwikkeling. We zijn ook na ons vijftigste nog lang niet uitgerangeerd.

Ouder worden is een ontwikkelingsweg die je hele leven lang kan duren. Voor dit boek nodigde Renée Zeylmans drieëntwintig mensen uit om hun licht te laten schijnen op thema’s waar iedereen in het leven – vroeg of laat – een keer mee te maken kan krijgen. Zij laten zien dat het leven altijd nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden biedt, of we nu ouder zijn of nog wat jonger.

De onderwerpen die aan bod komen zijn heel divers: muziek, karma en reïncarnatie, nieuwe vormen van thuiszorg, euthanasie en sterven, omgaan met een ernstige ziekte, slapen, meditatie, mindfulness, orgaandonatie, buurtzorg, opruimen, kunstzinnige therapie, uitwendige therapie, dementie, zingeving.

De rode draad in dit boek is ‘nabij zijn’. Nabij zijn kent verschillende kanten: je kunt een ander nabij zijn, door voor hem of haar te zorgen, maar je kunt ook jezelf nabij komen via meditatie. En nabij zijn heeft natuurlijk te maken met het nabij zijn van de geestelijke wereld, de wereld ook van de gestorvenen.

In haar verbindende teksten laat Renée Zeylmans steeds vanuit dit perspectief van het nabij zijn een lichtje schijnen op de thema’s van de auteurs.

Met redactionele medewerking van Nard Besseling.

Uitgeverij Cichorei, Amsterdam

Paperback, 15 x 22,5 cm; omvang: 253 blz. Prijs: € 19,50

ISBN 978 94 91748 60 8

Verkrijgbaar bij het Centraal Boekhuis en de boekhandel.

Voor meer informatie: www.uitgeverijcichorei.nl

nabij zijn.pdf


Recensie in tijdschrift Vrije Opvoedkunst september 2017

Onlangs is dit bijzondere boek verschenen. Bijzonder, omdat het deze keer niet door één, auteur is geschreven, maar door 23 verschillende schrijvers. Bijzonder ook, omdat de veelzijdigheid van de onderwerpen een prachtig en nagenoeg compleet beeld geeft van het onderwerp ‘Nabij zijn’.

In de inleiding, waarin Nard Besseling in gesprek is met Renee Zeylmans staat het zo: “Zo rond hun vijftigste breekt voor veel mensen een tijd van bezinning en reflectie aan. De kinderen zijn het huis uit, onze ouders sterven of hebben meer verzorging nodig en we vragen ons af of we in ons werk dat gevonden hebben wat we er ooit zochten. Moeten we niet nog een laatste grote verandering in ons leven aanbrengen? En welke kant gaat die dan op? Het is een tijd van kenteringen en een ding is daarbij duidelijk: er komt beslist geen einde aan onze mogelijkheden tot ontwikkeling. We zijn ook na ons vijftigste nog lang niet uitgerangeerd.”

Aan de hand van de 28 artikelen over muziek, karma en reïncarnatie, nieuwe vormen van thuiszorg, euthanasie, sterven, omgaan met een ernstige ziekte, slaapproblemen, meditatie, mindfulness, orgaandonatie, buurtzorg, opruimen, kunstzinnige therapie, ouder worden, uitwendige therapie, dementie en zingeving benadert het boek het schier onbereikbare, namelijk het inzicht en het gevoel dat wat er ook gebeurt, het leven je altijd mogelijkheden geeft. Deze rode draad in het boek wordt glashelder nadat je het gelezen hebt.

Renee Zeylmans zegt het zo: “Nabij zijn is een veelzijdig iets. Het kan een innerlijke houding weerspiegelen die je ten opzichte van iemand hebt: je kunt de ander dan nabij zijn, niet alleen fysiek met een arm om iemand heen, maar juist ook in diepere zin, dat je werkelijk op zielsniveau, en misschien wel geestelijk, heel dicht bij de ander bent. Maar ‘nabij zijn’ kan ook betrekking hebben op de verhouding die je met jezelf hebt. Dat je dicht bij jezelf komt, dat je jezelf nabij bent. Dat kun je ondersteunen door bijvoorbeeld meditatie of zoiets als opruimen, dat veel meer is dan je van spullen ontdoen. Wat hoort nog echt bij mij en wat niet meer? Wat hebben deze spullen voor mij betekend?

‘Nabij zijn’ hangt dus ook samen met goed afscheid kunnen nemen. En dat is iets wat in het leven voortdurend van ons wordt gevraagd. En niet in de laatste plaats heeft ‘nabij zijn’ natuurlijk te maken met het nabij zijn van de geestelijke wereld, de wereld ook van de gestorvenen. Ik heb daar in mijn eerdere boeken al veel over gezegd en het vormt ook in dit boek het decor dat ik graag alle thema’s wil meegeven. Dat heb ik gedaan door tussen de artikelen door een korte verbindende tekst te schrijven, die samenhangt met het voorafgaande thema. Soms ook vond ik een toepasselijk gedicht of een citaat. Op die manier laat ik vanuit mijn optiek ook steeds een lichtje schijnen op een onderwerp. En ik hoop dat dit voor de lezer een aansporing is om vanuit haar of zijn perspectief hetzelfde te doen.”

Een ideaal ‘bezinningsboek’ voor de winter.

Rob Tuk

print deze pagina...

© Renée Zeylmans 2019