Verbinding met de gestorvenen 

Het belang van wederzijdse ondersteuning

Verschijningsdatum 5 november 2015

Renée Zeylmans
Verbinding met de gestorvenen
Het belang van wederzijdse ondersteuning

In deze tijd hebben wij de opgave een brug te bouwen naar het geestelijke rijk waar de gestorvenen leven. Die hemel is niet ver weg, maar bevindt zich om ons heen. Onze overleden dierbaren zijn dus vlakbij ons.

Het is van levensbelang om ons bewust te worden van deze omstandigheid. Alle gestorvenen hebben behoefte aan contact en ondersteuning van onze kant, maar zij zijn zelf ook in staat om ons te helpen en bij te staan. De ondersteuning is dus wederzijds.

Als wij straks bewoners zullen zijn van de geestelijke wereld, ons thuisland, verlangen we op onze beurt naar wederzijds contact met onze naasten op aarde. Ook de huidige situatie in de wereld vraagt om hulp vanuit de geestelijke wereld. Doorzien we voldoende welke machten proberen ons verder te verstrikken in de eenzijdigheid van een aards, materialistisch bestaan? Zijn we voldoende in staat om de hulp van de goede geestelijke machten actief in te roepen?

Om na ons sterven onder leiding van hogere wezens zinvol bij te kunnen dragen aan goede aardse omstandigheden, is het noodzakelijk om ons nu vertrouwd te maken met de ontwikkelingen op aarde
en hoe die samenhangen met omstandigheden aan de andere zijde van het bestaan.

In dit boek probeer ik een stukje van die brug te bouwen, door iets van de geestelijke wereld waar onze
gestorvenen verblijven ‘zichtbaar’ te maken.

Je hoeft dit boek niet per se van begin tot eind te lezen, de hoofdstukken kun je ook heel goed los van elkaar tot je nemen. Zoals alle boekjes in deze serie eigenlijk meditatieboekjes zijn.

Uitgeverij Cichorei, Amsterdam
Paperback, 13,5 x 21 cm;
Omvang: 160 blz.
Prijs: € 17,50
ISBN 978 94 91748 38 7
Verkrijgbaar bij het Centraal Boekhuis en de boekhandel.

Inhoudsopgave en fragmenten uit de inhoud:

verbinding met de gestorvenen.pdf


Recensie in tijdschrift Motief, tekst: Dina Pranger

Wederzijdse ondersteuning levenden en gestorvenen.

Het meest dringende sociale vraagstuk van nu en de komende tijd is de relatie tussen levenden en gestorvenen, aldus Rudolf Steiner. Daarmee raakt hij aan de essentie van ons bestaan hier op aarde. We kunnen niet zonder de hulp en het inzicht van de geestelijke wereld, de wereld van de engelen en de gestorvenen. Hoe concreet kunnen wij deze verbinding maken?

Kunnen we ons deze verbinding wel toestaan in een wereld van onnoemelijk veel zintuig indrukken? We zien geen engelen, geen gestorvenen. Renée Zeylmans zegt in haar nieuwste boek: “Verbinding met de gestorvenen. Het belang van wederzijdse ondersteuning.” In deze tijd hebben wij de opgave een brug te bouwen naar het geestelijke rijk waar de gestorvenen leven. De hemel is niet ver weg, maar bevindt zich om ons heen. Onze overledenen dierbaren zijn dus vlakbij ons. Het is van levensbelang om ons bewust te worden van onze omstandigheid. Alle gestorvenen hebben behoefte aan contact en ondersteuning van onze kant, maar zij zijn zelf ook in staat om ons te helpen en bij te staan. De ondersteuning is dus wederzijds. Als wij straks bewoners zullen zijn van de geestelijke wereld, ons thuisland, verlangen wij op onze beurt naar wederzijds contact met onze naasten op aarde”.

In het hoofdstuk Verbinding – de gestorvenen in ons bewustzijn volgen, gaat zij dieper in op de verbinding die we kunnen leggen met de gestorvenen, hoe wij met het kunnen ‘spreken’. Er vindt een omkering plaats wanneer wij met een vraag naar de gestorvene komen of gewoon iets zeggen. Wat wij zeggen horen wij dan uit hem. Hij is het dus die als een soort van inspiratie tot onze ziel richt wat wij aan hem vragen of tegen hem zeggen. Wanneer hij ons antwoordt of iets tegen ons zeggen, dan komt dat uit onze ziel tevoorschijn. Dat is een heel andere manier van verbinden dan in een gesprek met een medemens. Het is niet eenvoudig om ons bewust te worden van een dergelijke omkering, deze kan alleen tot stand komen als we proberen te begrijpen hoe de fysieke wereld doordrongen is van het geestelijke. Vanzelfsprekend gaat het niet om een egoïstische of materialistische vraag of mededeling, maar een ten goede komt aan de mensheid.

In een volgend hoofdstuk komt de nadruk te liggen op het omgaan met de overledenen door de taal van het hart. Er gaan gewoonlijk meerdere nachten of langer overheen voordat de overledene ons op de vragen die wij stellen antwoord geven kan.

Pas langzamerhand raken wij thuis in de taal die de overledene heeft. Het gaat wederzijds om een taal die uit het gevoel, uit het hart komt. Daarbij haalt Renée een citaat aan van Rudolf Steiner van een voordracht uit 1918 in Neurenberg:’ Het is belangrijk om gedurende de dag een gevoel van grote verbondenheid met en van intense belangstelling voor de gestorvene op te roepen. Deze stemming bereikt de gestorvene bij het inslapen Wat wij dan van hem menen te horen in onze dromen is de naklank van onze vraag of mededeling, die schijnbaar van hem, komt. Werkelijk van gestorvenen afkomstig kunnen ingevingen zijn, wanneer wij ontwaken. Veel van wat wij dagelijks ondernemen is geïnspireerd door gestorvenen of wezens van de hogere hiërarchieën. De gestorvenen zijn evenzeer aanwezig als de lucht die men inademt’.

Het is voor ons niet altijd duidelijk wanneer en of geïnspireerd worden door gestorvenen. Hoe sterker de verbinding met de geestelijke wereld wordt., hoe meer gevoel we voor de uit het niets komende woorden krijgen. Ze lijken uit onszelf te komen, maar zijn eigenlijk inspiraties die gestorvenen ons geven. Er is nog een weg te gaan om naar wederzijds contact toe te groeien.

De meditatieve teksten, en de vele spreuken en gebeden die aan het boek zijn toegevoegd, kunnen hierbij helpen.

print deze pagina...

© Renée Zeylmans 2019