Kan lijden zinvol zijn? 

Verschijningsdatum 29 november 2013

Renée Zeylmans
Kan lijden zinvol zijn?

Woorden vinden om over leed en verdriet te schrijven, en om vervolgens warmte en liefde toe te voegen aan die woorden is een worsteling! Er is zoveel leed in de wereld en in ons persoonlijk leven. Zien we nog toekomst? Is het niet vaak zo dat we in onze diepste wanhoop de ‘hemel’ om hulp smeken? Merken we het ook op als die hulp ons gegeven wordt?

Moeten we door het lijden heen om ‘ziende’ te worden zodat we ons aardebestaan in een breder verband kunnen plaatsen tot over de dood heen? Misschien kan inzicht in ons aardse leven en in het leven na de dood ons tot het vermoeden brengen dat lijden niet zinloos is! Dat het aardeleven van levensbelang is. Wat we hier op aarde ontwikkelen, ons eigen maken, draagt vrucht in het leven na de dood.

Leed en eenzaamheid in zijn vele vormen zijn voor mij geen theorie; ik kan er dan ook pas over schrijven nu ik grotendeels door mijn leven heen ben. Mijn oprechte wens is dat dit boek enig perspectief mag bieden om het leven draaglijker te maken.

Uitgeverij Cichorei, Amsterdam Formaat: paperback, 13,5 x 21 cm Omvang: 88 blz.
Prijs: € 14,50
ISBN 978 94 91748 07 3
Redactie, omslagontwerp, layout en zetwerk: Jaap Verheij

Eerste hoofstuk

Als voorproefje kunt u hier het eerste hoofdstuk van het boek lezen:

eerste hoofdstuk.pdf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Recensies

Renée Zeylmans schrijft vanuit een lange, intensieve praktijk van hulpverlening bij het verwerken van vormen van rouw. Aan de basis hiervan lag de worsteling met haar eigen verdriet om groot verlies. In een zorgvuldige, aforistische stijl brengt ze denkbeelden, suggesties en adviezen naar voren rond en gevarieerde reeks invalshoeken. Je kunt als lezer bespeuren hoe zij ernaar streeft om als het ware balsem op wonden aan te brengen; het tegendeel van opdringerige drukverbanden. De strekking is dat persoonlijke ontwikkeling en het leren omgaan met ernstig leed onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn.

De schrijfster plaats alles in het perspectief van een met Christuskracht doordrongen universum, waarbij karma en reïncarnatie sleutelbegrippen zijn. Niet in deterministische zin. Uit diverse citaten van Rudolf Steiner komt het vrijheidselement duidelijk naar voren. De korte hoofdstukjes worden vermengd met poëzie en meditatieve spreuken. Met aandacht voor een eigentijdse interpretatie van het achtvoudige pad van Boeddha. Een liefdevol boekje. Met illustraties in zwart-wit en eindnoten,

Drs. M. Ploeger

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dit is het tweede boekje in een serie over onderwerpen die de auteur na aan het hart liggen. ‘Mijn oprechte wens is dat dit boek enig perspectief mag bieden om het leven dragelijker te maken,’schrijft ze dan ook op de achterflap Geen makkelijk onderwerp om de juiste toon voor te vinden, maar het lukt haar wondergoed.

Net al in haar boekje over eenzaamheid geeft ze voorbeelden uit haar eigen leven die altijd relevant en versterkend voor de inhoud zijn. Ze maakt het onderwerp breder dan het aardse leven zodat je als lezer een ruimer perspectief krijgt, ondersteund door treffende citaten en teksten van grote leraren. Doordat de hoofdstukken kort zijn, kun je steeds even het boekje neerleggen om de inhoud beter te laten inwerken.

Fijnzinnig, doorleefd, troostend en verdiepend zijn de woorden die opkwamen tijdens en na het lezen. Het boekje eindigt met drie meditaties, die alle hun eigen doel hebben, zeer rijk. Ik zie uit naar het derde boekje. ‘Ouder worden verleden-heden-toekomst’.

Door: Marion Kuipéri Tijdschrift Wending (Stichting Elisabeth Kübler-Ross)

print deze pagina...

© Renée Zeylmans 2019