Kan eenzaamheid zinvol zijn? 

Verschenen op 23 oktober 2013

Renée Zeylmans
Kan eenzaamheid zinvol zijn?

Wat heeft mij bewogen om over eenzaamheid te schrijven? Je kunt niet over iets spreken of schrijven als je het niet zelf hebt doorgemaakt. Eenzaamheid in zijn vele vormen is dan ook geen theorie voor mij. Ik kan er nu pas over schrijven, nu ik grotendeels door mijn leven heen ben.

Ik heb wel ervaren dat je het niet kunt oplossen door afl eiding te zoeken. Waar leid je je vanaf? Kunnen eenzaamheid en leed ook zinvol zijn? Zéér zeker kun je dan iets betekenen voor je medemens. Wat je zelf doorleden hebt, wordt tot liefdevol begrip en dat is voelbaar!

Maar is het zinloos? Of is het een leerschool? En waartoe leidt het dan? Vaak pas in grote nood rijzen vragen op naar de zin van het leven. Dat is dan ook mijn drijfveer om erover te schrijven, te trachten ook een andere kant van eenzaamheid te belichten, vanuit de geestwetenschap (kennis van de geest). Misschien kan inzicht in ons aardse leven en in het leven na de dood ons het perspectief geven dat eenzaamheid niet zinloos is!

Leed en eenzaamheid zijn moeilijk van elkaar te scheiden ze doorkruisen elkaar vaak. Toch heb ik geprobeerd ze in twee afzonderlijke boeken weer te geven, die kort na elkaar zullen verschijnen. De titel van het andere boek is Kan lijden zinvol zijn?

Uitgeverij Cichorei, Amsterdam
Formaat: paperback, 13,5 x 21 cm
Omvang: 72 blz.
Prijs: € 14,50
ISBN 978 94 91748 05 9
Redactie, omslagontwerp, layout en zetwerk: Jaap Verheij
Verkrijgbaar bij het Centraal Boekhuis en de boekhandel.

Eerste hoofstuk

Als voorproefje kunt u hier het eerste hoofdstuk van het boek lezen:

Kan eenzaamheid zinvol zijn.pdf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Recensies

De auteur is al vele jaren een bekend professional in de gezondheids- en zielszorg voor terminaal zieke mensen en stervenden. In dit boekje heeft zij een aantal korte teksten gebundeld, deels van haarzelf, deels van anderen (onder meer Rudolf Steiner maar ook meer of minder bekende andere auteurs), deels in proza, deels in poëzie.

Het is een sympathiek aandoend, bescheiden en tegelijk persoonlijk betrokken en boven-persoonlijk psychotherapeutisch bruikbaar boekje geworden. Geschikt voor, om het zo te zeggen, spiritueel-existentiële zelfhulp.

NBD Biblio Afd.Redactie Media Aanbod.
Recent: Dr. H.S. Verbrugh

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Psycho-sociaaltherapeute Renée Zeylmans heeft beroepsmatig ervaring met rouw- en verliesverwerking, maar ook in haar eigen leven werd zij geconfronteerd met verlies. Deze ervaringen zijn mede de inspiratie geweest bij het schrijven van dit boek. Enige voorkennis van esoterisch gedachtegoed en vertrouwdheid met de taal en de begrippen die daar bij horen zullen het lezen vergemakkelijken. Eenzaamheid ervaren en doorleven en ook het beleven van stilte en lijden zijn wegen om jezelf te leren kennen, zo lezen we. Ze helpen om de zin van je bestaan te vinden, alsook begrip te ontwikkelen voor je medemensen.

Uitgangspunt voor Zeylmans is dat we er zelf voor gekozen hebben om op aarde te komen om te leren. Alsook om na de dood terug te keren in de geestelijke wereld, waar onze oorsprong ligt. De weg in ons aardse bestaan is een zoeken naar evenwicht tussen volledig in de wereld staan en ‘voelen dat je niet van deze wereld bent’ aldus Zeylmans. Vaak geen lichte opgave. Het onderwerp wordt belicht vanuit meerdere invalshoeken, zoals ‘medelijden’ en ‘vervreemding’. Obstakels op onze weg zijn vaak eigen en andermans verwachtingen. De buitenwereld heeft vaak niet een verbindende, luisterende en accepterende houding, maar eerder een ontvluchtende of hulpverlenende reactie op een mens die eenzaam is.

Zeylmans illustreert haar tekst met citaten en gedichten. Meerdere van Rudolf Steiner, enkele van haar eigen hand. Het is een boek om in af te dalen. Eenmaal ‘in’ het onderwerp weet de tweede helft van het boek meer en meer te boeien. Herlezing van het boek is als meditatief instrument aan te bevelen.

‘Stroom” - tijdschrift voor gezondheidszorg nr. 1 winter 2014.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eenzaamheid kent vele vormen, in achttien meditatieve teksten beschrijft Renée Zeylmans verschillende vormen in haar boekje Kan eenzaamheid zinvol zijn? Op het pad naar het bovenzinnelijke, kunnen belevenissen optreden waarbij de ziel een uiterste eenzaamheid ervaart. Krachten kunnen dan geboren worden voor een nieuw kennen.

Iedere afzonderlijke ervaring is een eenzame ervaring. Bewustzijn krijgen betekent afzondering, dat begint bij de geboorte en eindigt bij het sterven. Vanuit afzondering groeit het eigen zijn, ontwikkelt zich een innerlijke soevereiniteit. Als ook de ander deze eenzame afzondering kan volhouden, accepteren, respecteren en zich eigen maken, ontstaat er een ware broederlijkheid.

Eenzaamheid kan optreden wanneer relaties in het teken komen te staan van onvervulde gevoelens van leegte en de verwachting dat de ander die opvult. Hulp van buitenaf kan dan bevrijdend zijn. Innerlijke en uiterlijke eenzaamheid verschillen essentieel van elkaar. Innerlijke eenzaamheid kan een thuiskomst zijn op de plaats waar je het diepst thuishoort.

De auteur kan er nu pas over schrijven, nu haar leven grotendeels geleefd is. Zij zegt: ‘Als ik eenzaamheid, leed en ook ouderdom niet zou kennen, zou ik er ook niet over mogen schrijven, Voor mij is antroposofie op de eerste plaats liefde en moraliteit.

Waarachtige liefde
maakt eenzaamheid dragelijk.
De ander wezenlijk in je bewustzijn meedragen,
dat is voelbaar.

Geselecteerd en besproken door Dina Pranger
Maandblad Motief. Februari 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dit is het eerste boekje in een serie over onderwerpen die de auteur na aan het hart liggen. De thema’s waar ze over schrijft heeft ze zelf doorleefd en dat geeft dit boekje een enorme diepgang. De auteur werpt een ander, breder licht op eenzaamheid. Zij geeft regelmatig voorbeelden uit haar eigen leven en beschrijft hoe ze eenzaamheid heet omgevormd tot een zinvolle levenservaring. Zo maakt ze bijvoorbeeld onderscheidt tussen innerlijke en uiterlijke eenzaamheid, ik plaatste de volgende quote uit het boekje op facebook waarna er meteen reacties kwamen en daar weer reacties op.

‘Als je uiterlijk eenzaam bent word je je scherp bewust van je eigen afzondering. Innerlijke eenzaamheid kan een thuiskomst zijn op de plaats waar je het diepst thuishoort.’ En nog een mooie uitspraak: ‘Alleen in eenzaamheid kun je een besef van je eigen schoonheid ontwikkelen.’

Dit betekent niet dat het een makkelijke weg is maar pas door de diepste gevoelens van eenzaamheid heen kun je ook de schoonheid op het spoor komen. Het boekje is ook nog eens prachtig vormgegeven, er staan mooie citaten van wijze leraren en gedichten van haarzelf in, en wellicht een klein detail maar voor mij als lezer heel prettig: de afbeelding op de voorkaft wordt uitgebreid toegelicht.

Door Marion Kuipéri Tijdschrift Wending (Stichting Elisabeth Kübler-Ross)

print deze pagina...

© Renée Zeylmans 2019