reneezeylmans.nlwegw

äriregister kinnistusraamat reneezeylmans.nl

kuga mööbel põlva
cosmetics tallinn
politsei tööpakkumised
saarte hääl arhiiv
chem ttu yki

Ametlikud Teadaanded

äriregister kinnistusraamat
Sisenemiseks suunatakse teid turvalisse keskkonda. Seejärel saate portaali kasutada nagu varasemaltki.

Kinnistusraamat

äriregister kinnistusraamat
Teile endale, teie poolt esindatavale juriidilisele isikule, lapsele või eestkostetavale kuuluvate kinnistute andmetega saab tasuta tutvuda uues e-kinnistusraamatus.Samal lehel saavad enda majaga seotud andmeid tasuta vaadata ka korteriühistu esindajad ning korteriomandite omanikud.

Äriregistri teabesüsteem

Kõigi Eesti piirkondade kinnistus- ja registriasju haldab Tartu Maakohtu juurde kuuluv kinnistus- ja registriosakond. Tartu Maakohtu kinnistusosakond peab kinnistusraamatut ja laevakinnistusraamatut, täpsem info siit.. Tartu Maakohtu registriosakond peab äriregistrit (füüsilisest isikust ettevõtjate, täis-, usaldus- ja osaühingute, aktsiaseltside, tulundusühistute ja …

Äriregistri teabesüsteem - ariregister.rik.ee

Do you have the most secure web browser? Google Chrome protects you and automatically updates so you have the latest security features. Download now.

Portaali sisenemine - eesti.ee

äriregister kinnistusraamat
Ettevõtetele mõeldud andmebaas, mis võimaldab mugavalt hankida äriks vajalikku infot kõigi Eesti ettevõtete ja eraisikute kohta. Tasuta omanikud, juhatus, seotud …

e-äriregister | RIK

Do you have the most secure web browser? Google Chrome protects you and automatically updates so you have the latest security features. Download now.

Google

e-Kinnistusraamat e-Land Register EHIS – Eesti Hariduse Infosüsteem EHIS - Estonian Education Information System Elektrooniline arestimissüsteem (E-arest) Electronic seizure system Politsei- ja Piirivalveamet Police and Border Guard Board Notarite Koda Chamber of Notaries e-Äriregister e-Commercial Register Pensioniregister Pensions register

Google Chrome - The New Chrome & Most Secure Web Browser

RIK haldab ja arendab mitmeid riigile ja kodanikule olulisi registreid ja infosüsteeme nagu e-Äriregister, e-Notar ja e-Kinnistusraamat, e-Toimik jt. RIK on Eesti suurim IT-le orienteeritud riigiasutus. Meie meeskonnas töötab 150 erialaprofessionaali. Tegeleme riiklike projektide teostuse ja juhtimisega.

E-äriregister | Eesti kohtud

äriregister kinnistusraamat
Sisenemine . Parooliga sisenemine lepingulisele kliendile Kasutajanimi: Parool:

e-kinnistusraamat | RIK

e-Kinnistusraamat e-Land Register EHIS – Eesti Hariduse Infosüsteem EHIS - Estonian Education Information System Elektrooniline arestimissüsteem (E-arest) Electronic seizure system Politsei- ja Piirivalveamet Police and Border Guard Board Notarite Koda Chamber of Notaries e-Äriregister e-Commercial Register Pensioniregister Pensions register